Kingo, Thomas Dend dumme Aand Og Dievel maa dog bort

Over Evangelium, Luc. 11.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

DEnd dumme Aand
Og Dievel maa dog bort,
Ja alle Baand
Ved JEsu Ord og Aand
Brister over snart og kort!
358 Hand aldrig er i hans Verk
End saa sterk,
Hand for Guds Finger maa
Jo skielve og forgaa!
Lad dend Helved-Griiv og Gam
Sterke sig i Ondskabs Ham,
JEsus bloter dog hans skam.

2.

O JEsu, som
Til Verden kommen er,
At kaste om
Ald Satans Herredom,
Med din Hielp vær altid nær,
At Satan ey med sin Magt
Og sin Agt,
Skal nogen Bolig faa
Udi mit Hiertes Vraa,
Lad mit Hierte lukkes saa,
At hans Pile overgaa,
Lad mig i Guds Harnisk staa.
Th:Kingo.