Kingo, Thomas Gud give vor Konning og ald Øffrighed

GUD give vor Konning og ald Øffrighed, Fred og good Regiment, At vi med dennem alle, Et got roligt og stille Levnet føre kunde, I ald Gudelighed og Ærlighed, Amen.