Kingo, Thomas Vaag op, min Siæl, thi Stunden er

Effter Epistelen er læst for Alteret, siunges effterfølgende Psalme, over samme Epistel, Rom. 13. I steden for Hallelujah, tinder dend Melodie: