Kingo, Thomas O HERRE Gud og Fader bliid

Kand i lige maade siunges som: Kom Gud Skaber O Hellig Aand, etc.

O HERRE Gud og Fader bliid, Vi takke dig i allen Tiid, At du her til har naadelig, Bevaret os fra Satans Sviig.

[2] Vi bede dig for Christi Død, Bevar os fra alt ont og Nød, Lad dine Engle hos os boe, Og ved din Aand giv Hiertet Roe.

[3] Bevar Forældre vor' ogsaa, De med os lenge leve maa, Vi kund' opvox' i Tugt og Dyd, Med gode sæder os bepryd.

[4] Vi dig for Alting frygte maa, Og siden saligheden faa, Gid vi din Naades Redskab er, Imens vi er' i Verden her.

[5] Os arme Børn bevar ogsaa Fra ald dend Far' os hænde maa, Giv os got Nemme og Forstand, At lære det dig ære kand.

[6] Lad Synd og Last ey hos os boe, Giv os i {Dag/Nat}din Fred og Roe, Som Siæl og Liv befale dig, Der paa vi {vaage/sove}tryggelig.