Kingo, Thomas Hvor gaar det dog, O rene Jomfru til!

Over Evangelium, Luc. 2.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

HVor gaar det dog,
O rene Jomfru til!
Du vandrer og
Just effter Lowens Bog
237 Og der effter Reenses vil;
See, Din undfangelse er
Reen og skiær,
Din Fødsel lige saa
Har Guddoms Reenhed paa!
Men Din JEsus vilde saa
Lowens Regle undergaa,
At vi Frihed skulle faa.

2.

Jeg er Ureen
Fra Hoffved og til Taa
Ja Syndens meen
Mig boer i Marv og Been
Og min skiulte Hierte-vraa!
Ondskab har skiult mig med Dynd
Og i Synd
Min Moder mig undfik,
Selv vaar Jeg ond i skik!
Men, O JEsu, tag vor skam
Og Ureene Synde-ham,
Toe dend i Din Bioode-dam.
Th: Kingo.

*