Kingo, Thomas O Livsens Brød, Hvi hungrer du dog saa

Over Evangelium, Matt. 4.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

OLivsens Brød!
Hvi hungrer du dog saa,
Og lider Nød
Aff Fristelser og stød,
Som at Satan finder paa?
Kand ey Guds Tempel og Boe
Vær' i Roe,
308 Du jo skal fristes der?
Hvor er da Frihed her?
Verdens Herlighed og Pragt
Kommer aldrig i din Agt,
Staar og ey i Satans Magt.

2.

O JEsu, om
Jeg Mangel lide maa
Og Fattigdom,
Ja, om Jeg høyt opkom,
Kunde Gods og Riigdom faa!
O JEsu, lad Du dog mig
See paa Dig,
Spiis mig dog med dit Ord,
Gyd Naade paa mit Bord,
Lær mig træde paa, som Muld,
Verdens Høyhed, Gods og Guld,
Giør mig aff din Naade fuld.
Th:Kingo.