Kingo, Thomas Guds Engle-Mand, Johannes, est du sat

Over Evangelium, Matth. 11.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

GUds Engle-Mand,
Johannes, est du sat
I Fange-Stand,
Disciplene dog kand
Gaa til JEsum Guddoms skat.
Som kommen er; Thi de seer
Hvad der skeer,
At Blinde synen faa,
Hand byder halte gaa,
Renser de Spedalskes saar,
Giør at Døde strax opstaar
Og Guds Ord sin Fremgang faar.

2.

Ah! at jeg saa
Johannem følge kand,
I sandhed staa,
Og ey som Rør og straa
Blæse fra min Guds Forstand.
Lad Herre-Gunst, Ære-Vind
I mit sind
Ey klæde mig saa blødt,
At JEsus ud er stødt!
Følg du JEsum uden sviig,
O min Siæl, ey fra ham viig
Før du bliver Engle-liig.
Th. Kingo.