Kingo, Thomas O Egtestand, Du høylyksalig est

Over Evangelium, Joh. 2.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

O Egte-stand,
Du høy-lyksalig est,
Naar Gud og Mand
Din JEsus bydes kand
Til din kierlig Bryllups Fest!
Thi der som midt i din Fryd
En Ulyd
Aff Korsset falder ind,
Som trykker Siæl og sind,
Fattes Viin og Glæde-stand,
Og dit Kar er fuldt aff Vand,
JEsus dig dog hielpe kand.

181

2.

O JEsu, som
Giør Viin aff Sorgens Aae,
Vær dog saa from,
Og til hvert Bryllup kom,
Hvor du bønlig kaldes paa!
Lad dog din Hielp og din Trøst
Vær' udøst
For alle Egte-Par,
I deres tomme Kar!
Lad din Naades riige Flood
Give deres Sorrig bood,
Signe dem og vær dem good.
Th: Kingo.

Merk: Disse too Vers kand siunges for Vielsen naar Brudefolk ere,

Eller oc denne: I JEsu Navn skal ald vor Gierning skee, etc.