Kingo, Thomas Vi troe allesammen paa en GUD

Efter Evangelium er oplæst.

VI troe allesammen paa een GUD, Himmels Skabere og Jordens, GUds Søn sin Faders Villie giorde, Paa det vi hans Børn skulle blive, Hand vil os forsee vor Næring, Liv og Siæl i hans Bevaring, Altid hand os vil bevare, Intet Ont skal os vederfare, Hand sørger for os Dag og Nat, For hand haver Aldting i sin Magt.

[2] Vi troe og saa paa JEsum Christ, Som er GUds Søn og vor HERre, Som af dend hellig Aand undfangen er, Aff Guddommelige Krafft og Ære: Af Maria dend reene Jomfrue, Et sandt helligt Menniske er vorden, || Pijnt under Pontio Pilato, Korßfæst, død, og jordet, Til Helvede foor, Paa tredie Dag hand aff Døde opstood, Til Himmels foor, Vor Dommere er hand vorden.

[3] Vi troe og paa dend hellig Aand, Liig med Fader og med Sønnen, Som alle Bedrøvedes Husvaler er, Med dyrebare Gaver og Naader skiønne, Ald gandske Christenhed paa Jorden, Et Samfund giorde med sine orde, Ved hannem vore Synder tilgivne vorde, Vi Menniske skulle alle opstande. Efter dette Ælende, Et nyt Levnet er os bereed, I ævighed til ævig Tjd.

D. Mort: Luther.