Kingo, Thomas Hvad er det for en Snekke

En anden over Evangelium,
under dend Melodie:
Jeg vil din Priis udsiunge, etc.

1.

HVad er det for en Snekke,
Og liden Flyde-Baad,
Som storm og Vande trekke,
Saa dend er uden Raad?
O see dend store Nød!
Ræt som dend gik til grunde
Og just til Havsens Bunde
Ned i Affgrunden flød.

2.

Det er Guds Kirke-Smakke
Og liden Meenighed,
Som her og der maa flakke,
Og tiit ey Rædning veed!
Hvor JEsus lader som
Hand offte hart mon sove,
Og saa for Vind og Vove
Sit Skib lar tumle om.

211

3.

Tiit Leviathan tuder
Aff Had og Helved-Harm,
Ja store Flooder spruder
Ind i Guds Kirkes Barm!
Hand rører Vinde op
Ved Mægtige paa Jorden,
Saa Lyvn-Ild, Storm og Torden
Bestrider Kirkens Trop.

4.

Her reyses og oprøres
Ald Satans Herre-magt,
Ild, Baal og Sværd her føres
At føye Satans Agt,
Og i de Christnes Blood
Tyranners Vaaben søles,
Og ald Ulykke brøles
Guds Folk og Børn imod.

5.

Dend Flok der JEsum hafver
Allene inden Bord,
Der kysser Aandens Gafver,
Og elsker kun Guds Ord,
Foruden Fantasi,
Og uden Folke-Lære,
Dend Flok kand aldrig være
Fra Modgangs Bølger frj.

212

6.

Saa lad Affgrunden øse
Ald Helved-Ondskab op,
Og lad kun Satan løse
Ald sin Tyranne-Trop,
Lad Kirke-Skibet faa
Tj Tusind stød paa side,
Dog skal vel JEsus vide
Hvor det sin Havn skal naa.

7.

O søde Gud og Fader,
O Søn og Hellig Aand!
Som dine ey forlader,
O lad din mægtig Haand
Befrj din Meenighed
Fra ald sin Tvang og Vaade!
O giør det for din Naade
Og JEsu blodig Sved!
Th:Kingo.