Kingo, Thomas Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

For Prædiken.

KYrie, GUD Fader, Alsomhøyeste Trøst, Du est vor Glæde og Lyst, Spar os Elende, Bevar os fra Synd, Forbarme dig over os.

[2] Christe, du est vor Vey og det sande Lyvs, Sandhedsens Poort, Kierlighedsens Speyl, Alle Christines Liv og Raad, Du os til vor Salighed given varst, Forbarme dig over os.

[3] Kyrie, Hellig Aand, i Evighed, Vær hos os med din Miskundelighed, Vor Synd ville vi begræde, Lad os ey fortabes, Vi paa dig nu haabe, Forbarme dig over os.

Merk: Dette Kyrie siunges hver Søndag, indtil Juul; Dernest fra Kyndelmisse indtil Paaske; Siden fra Pintzedag og indtil dend første Søndag i Advent.