Kingo, Thomas O salig Tiid, Nu stood min JEsus op!

Over Evangelium, Marc. 16:
At siunge i Prædike-stolen,
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc

1.

O Salig Tiid!
Nu stood min JEsus op!
O søg med fliid
Min Siæl, og skynd dig did,
Til at salve ham hans Krop!
Tag Taare med for din Synd,
Og begynd
At velte Steenen aff
Din dybe Hierte-Grav,
At din JEsus der i maa
Hvilested og Leye faa,
Og du selv aff Synd opstaa.

2.

Gak Siæl, O gak
Til JEsum at besee,
Dend Orm ham stak
Og dend Forgifft hand drak,
Fuld med Helved-Piin' og Vee!
See, hvor hand dræbte din Død,
Og nedbrød
Ald Satans Herredom,
Og velte Helved om!
503 Siung min Siæl, og siig forsandt,
Satan, Synd og Død forsvandt,
Løven udaff Juda vandt.
Th: Kingo.

Effter Prædiken, saa vel og paa Anden og Tredie Paaskedag, siunges aff Prædikestolen trende gange: Christ stood op aff Døde, Men paa Søndagene imellem Paaske og Pintzdag kun engang.