Kingo, Thomas Dend salig er i Guds Frygt staar

Kand siunges som: Kom Gud Skaber O H. Aand, etc.

DEnd salig er i Guds Frygt staar, Og gierne paa hans Veye gaar, Aff Arbeyd dit du næres vel, Og trives paa dit Liv og Siæl.

[2] Din Hustru vær' i Huset skal, Som Ranker med Viindruers Tal, Og dine Børn omkring din Disk, Som Oli-Planter sund' og frisk'.

[3] See saa velsignes hver dend Mand, Som i Guds Frygt sig øfve kand, Fra dend Forbandeis' er hand frj, Som Adams Børn er falden i.

[4] Aff Sion du velsignes skal, At du maa see hans Gavers Val, Og Lykken i Jerusalem, Hans Kirkes Ære frem og frem.

[5] Dit Liv Gud lenge skone vil, Og meget got dig føye til, Du Børn skalt see i mange Led, Og siden ræt Israels Fred.

D. Mort. Luther.