Kingo, Thomas See hvor hand gaar, Dend Himmel-Aulings Mand

Over Evangelium, Matt. 13.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

SEe hvor hand gaar,
Dend Himmel-Aulings Mand,
Og Sæden saar
I alle Siæle-Vraar,
Og i alle Hierte-Land,
Men see hvor Satan hand saa
Passer paa,
At hand sit Ukrud maa
Der i beblandet faa!
Trygheds Søvn paa Verdens Øe
Gir ham Leylighed at strøe
Sit forbandet Klinte-Frøe.

* 218

2.

Giv, JEsu, mig
Din Aand og Naade til,
At Satan sig
Ey sniger listelig,
I mit Hierte som hand vil!
Lad mig blant Ukrud og skarn,
Som dit Barn,
Opvoxe Dag fra Dag,
Dig til ald Velbehag,
Gid jeg som Guds Hvede maa
Frugt og salig Fremgang faa,
Til Guds Høst ræt an skal gaa.
Th. Kingo