Kingo, Thomas Fryd dig du Christi Brud, Imod

FRyd dig du Christi Brud, Imod din HErr' og GUD, Forhaanden er hans Naade, Som dig Propheten spaade, Hosanna Hæd'r og Ære, Skal dend vor Konning være.

[2] Gak ud aff dit Paulun, Og see en hiertens siun, Her rider Ærens Konning, Glæd dig du Zions Dronning, Hosanna Hæd'r og Ære, Skal dend vor Konning være.

[3] Et Asen hannem bar, Som dog en HErre var, Enddog hans Pral er ringe, Dog kand hand Døden tvinge, Hosanna Hæd'r og Ære, etc.

[4] Sactmodig er hand og good, I sind og saa i Mood, Naade haver hand at || føre, Det skal hans Brud tilhøre, Hosanna hæd'r og Ære, etc.

[5] Lad op dine Porte viide, Christus vil ind til dig ride, Hand * 45 agter dig at giæste, Din Salighed til beste, Hosanna hæd'r og Æer, etc.

[6] Strø Greene paa hans Vey, Og spar dine Klæder ey, Folket skal bære Palmer, Og siunge Aandelige Psalmer, Hosanna hæd'r og Ære, etc.

[7] Umyndige Børn og smaa, Skulle giøre ligesaa, Dend gandske heele skare, Skal siunge aabenbare: Hosanna hæd'r og Ære, Skal dend vor Konning være.