Kingo, Thomas Trods Kors og Død!

Over Evangelium, Matt. 21.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

TRods Kors og Død!
Trods Satans Helvedhær!
Trods alskens Nød
Og alle Dievies stød!
JEsus vil dog komme nær
Og ride til Salem ind,
Hvor hans sind
Til Zions Frelse staar,
Og Ene kun attraar,
At hand ved sit Korses Blood
Og hans Sides røde Flood
Ald vor sag kand giøre good.

Saa vaar fordum Jerusalems Navn,

Gen. 14.18. Psalm. 76. 3. Hebr. 7. 1. 2.

* 450

2.

Gak Zion med,
Gak med i siæl og sind
Til Korsens sted,
Og kyß hans Foode-fied,
Palme-Greene til ham bind!
Siung Hosianna, og siig
Hiertelig
Dig Lykke, Lykke skee
O søde Frelsere.
Lov skee dig vor Kong' og Gud,
Som saa veldig hielper ud
Din saa dyre hierte-Brud.
Th. Kingo.