Kingo, Thomas Fryd dig i Guds Behag

Over Epistelen, Hebr. 1.
Under dend Melodie:
Fryd dig du Christi Brud, etc.

1.

FRyd dig i Guds Behag,
aa denne Juledag,
Ald Verdens Folk og skare,
Gud vilde aabenbare
Sin Søn, vor Jule-Glæde,
Aff Glæde maa vi græde.

2.

I Løffter talede
Gud ved Propheterne,
Til vore fordums Fædre
Om JEsu at fornedre,
Nu er hand her tilstæde,
O hellig Jule-Glæde.

* 91

3.

I Skygger blev hand kiendt,
I gamle Testament,
Nu er han fød og bleven
Blant Adams Børn indskreven,
Og bær vort Kiød og Klæde,
O hellig Jule-Glæde.

4.

I sidste Verdens Tiid
Var os vor Gud saa bliid,
Sit Ord os at befale
Ved JEsu Mund og Tale,
Hand opbrød Lowens Kiæde,
O store Jule-Glæde.

5.

Det spæde Jomfru-Noor
Er dog Guds Arving stoor,
Som skabte Jorderige,
I Herlighed Guds lige!
Hand vil paa Døden træde,
O søde Jule-Glæde.

6.

Hand med sit Biodes Fynd
Affrenser ald vor Synd,
Hans Ord kand Alting bære,
Selv sidder hand i Ære
Hos Gud i høyre Sæde,
O høye Jule-Glæde.

92

7.

O min Emanuel,
Oplyvs mit sind og Siæl,
Jeg kand til Krybben gange,
I Aanden dig undfange,
Din Lov med Lyst udqvæde,
For denne Jule-Glæde.
Th: Kingo.