Kingo, Thomas O GUds Lam uskyldig

O GUds Lam u-skyldig, Paa Korset var slagtet, Din Fader varst du lydig, I hvor du varst foragtet, Alle Synder haver du borttaget, Ellers vare vi fortabet. Forbarme dig over os, O JEsu.

Miskunde dig over os, O JEsu.

Giv os din Fred, O JEsu.