Kingo, Thomas O Viingaards-Mand, Du fromme Hierte Gud

Over Evangelium, Mat. 20.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

O Viingaards Mand,
Du fromme Hierte Gud,
Som alle Land
Og hver udi sin stand,
Kalder til Dit Ord og Bud,
Giv mig at lyde Dit Kald,
At befald
Du kand udi mig faa,
Naar Jeg vil gierne gaa
Til Din Viingaards Møysomhed,
Signe Du min fliid og Sved,
I din Frygt mig stedse leed.

2.

Naar da en gang
Du bytter Lønnen ud,
Tænk paa min trang
(Min Gierning er for suang)
Med Din Naade, søde Gud!
Thi Naar Jeg seer hvad Jeg giør,
Og Jeg spør
258 Om hvad Jeg har fortient?
Det intet er bevendt!
JEsu tænk derfore paa
Jeg selv intet kand formaa,
Lad mig Løn aff Naade faa.
Th. Kingo.