Kingo, Thomas Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

KYrie, Gud Fader forbarme dig over os.

[2] Christe, du est vort Liv og Opstandelse, Forbarme dig over os.

[3] Kyrie, hellig Aand, Hielp os vor Trøstermand, Forbarme dig over os.

Merk: Dette Kyrie siunges hver Fest og Søndag, imellem Paaske og Pintzdag.

Der effter; Alleniste Gud i Himmerig, etc.