Kingo, Thomas Dig være Lov og Priis O HErre Christ

DIg være Lov og Priis O HErre Christ, Benedidet er dend Dag forvist, Vi love dig nu og til ævig Tjd, Hellig, hellig, hellig est du i det høyeste.

[2] Englene og Over-Englene, Thronerne og det Himmelske Herskab, Dig love Cherubim og Seraphim, Hellig, hellig, hellig, siunges i det høyeste.

[3] Dit Folk O Christe lover dig, Din Brud aff Hiertet nu glæder sig, For || din Naade og Barmhiertighed, Hellig, hellig, hellig, hun siunger dig.