Kingo, Thomas Velkommen hid, I søde JEsu Navn

Over Evangelium, Luc. 2.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

VElkommen hid,
I søde JEsu Navn,
Du Nyt-Aars Tiid,
Oprind os good .og bliid,
Til vor Siæls og Legems Gavn!
Lad Fredens Sool i det Aar,
Nu omgaar,
Omskinne Jordens Bold,
Med Fred saa mangefold!
Gid i HErrens Frygt vi maa
Jordens rige Frugter faa,
Og aff Synden daglig staa!

2.

Kom Siæl, ah kom,
At du i JEsu maa
See dend Guds Dom,
Hvordan de skar ham om,
Og hvad Navn hand monne faa!
Ah, holdt dig nær til dend Flood,
I hans Blood,
Som læger ald din Brek,
Og toer din Synde-sek,
At du bliver skiær og hvid,
Fra din synd og skam befriid,
Til dend ævig Nyt Aars Tiid!
Th:Kingo.