Kingo, Thomas Hil, Jesu, Dig, Estu du her midt i blant!

Over Evangelium, Luc. 24:
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

HIll, JEsu, Dig,
Estu her midt iblant!
Hvad skader mig
Da, om mit hierte sig
Indtil Døden saart befandt!

* 525

Ah JEsu, lyvs kun din Fred
Og bliv ved
At skinne paa os ned.
Med Fred og Kierlighed!
Gid at dine hænders saar,
Dine Fødders Nagle-skaar,
Aldrig aff mit hierte gaar.

2.

Eya! hvor glad
Min Siæl befinder sig,
At Du faar Mad
Aff Biens hunning-Fad,
Korsens Gald' er glemt for dig!
Saa skal min Galde forgaa,
Jeg skal faa
En aevig hunning-smag,
For Verdens sorg og Klag!
Naar det store JEsu Navn,
Og min Seyer-HErres Favn
Fører mig til rolig Havn.
Th. Kingo.

*