Kingo, Thomas Kom JEsu, nu Herodes hand er død

Over Evangelium, Matt. 2
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor etc.

1.

KOm, JEsu, nu
Herodes hand er død,
Som laa paa Tru
Blodgierig og ublu,
Kom nu hiem, hand er forød!
Stat, Joseph, op, lav dig til,
Gud hand vil
Du skalt med Barnet gaa,
Hans Moder ligesaa,
Hen til Ißrael din Æt,
Est du der ey vel nok sæt,
Gak da hen til Nazareth.

2.

O JEsu, som
Udi Landflygtighed
Paa Jorden kom,
Foragt og Fattigdom
Her i Verden for mig leed,
Sødeste Gud, kom ihu
At jeg nu
I Verden fremmed er,
Og har ey hiemme her!
Tænk paa mig og hielp mig frem,
Med din Naade mig ey glem,
Føer mig til mit rette Hiem.
Th. Kingo.