Kingo, Thomas Hvor gaar Du hen. O søde Himmel-Søn

Over Evangelium, Luc. 2.
under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor etc.

1.

HVor gaar Du hen,
O søde Himmel-Søn,
O Siæle-Ven,
Du hittes vel igien,
For din Moders sorg og Bøn!
Du stunder did hvor Du kand
Med Forstand
Og Himmel-Viisdom see,
At Gud kand Ære skee,
Lærdes Viisdom er kun skarn,
Deres Vidd kun bruddet Garn,
For Dig lille Tolff-Aars-Barn.

2.

O JEsu, som
Forstood Forældres Ræt,
Og med dem kom
Saa lydig og saa from,
Til det ringe Nazareth,
Lær mig at lyde min Gud
Og hans Bud,
Forældre ogsaa med
I ydmyg Kierlighed,
Jeg i Alder voxe maa,
Frem i HErrens Viißdom gaa,
Og din ævig Naade faa.
Th: Kingo.