Kingo, Thomas Fryd dig du Christi Brud, Her

Dend samme anderledes.

FRyd dig du Christi Brud, Her kommer nu din Gud, Her kommer nu hans Naade, Som frier aff ald Vaade. Hand er vort haab alleene, Gid vi ham ret maa tiene.

[2] Det udi Verden er, Ey meere nu begiær, Men den kun eftertragte, Som dig ald Velfærd bragte. Hand er vort haab alleene, Gid vi ham ret maa tiene.

[3] Til ham vendt alt dit Sind, Og leg der paa ald Vind, Hvad hand vil, kun at giøre, Og ene ham at høre. Hand er vort haab alleene, etc.

[4] Hans Prael er meget slet: Thi hand kun søger det, Som Satans magt kand klemme, Og HErrens Rige fremme. Hand er vort haab alleene, etc.

[5] Hans Rige ikke staaer, I det som Verden naaer, Som ikkun stakket varer, Og som en Røg forfarer. Hand er vort haab alleene, etc.

[6] Men over Dødsens Magt, Hans Veldes Arm er stragt, Hand ene det kand give, At vi maa salig blive. Hand er vort haab alleene, etc.

[7] At undgaa Ævig Død, Dend Ævig Lues Glød, Det alt er aff hans Naade, Dend ene gir dend Baade. Hand er vort haab alleene, etc.

[8] Holdt dig da kun til ham, Skiøt intet || Verdsens Bram, Vilt du hans hyld dig love, Da Aldting maa i vove. Hand er vort haab alleene, Gid vi ham ret maa tiene.

Joh. Brunßman.