Kingo, Thomas Tak, JEsu, Siælens Hyrde good

Endnu en anden, under sin egen Melodie.

1.

TAk, JEsu, Siælens Hyrde good,
Ævindelig,
Tak for din Død, min Siælebood,
vor ved du frelste mig.

2.

Tak for dit Legem og dit Blood,
Min Siæle-Mad,
Dend Paradise-Frugt og Flood,
Mod Slangens Bid og had.

3.

Jeg smager nu hvor sød du est
For Mund og Sind,
Mit hierte veed det allerbest,
Der blev du prentet ind.

4.

I Verdens Lyster viger hen,
Thi aldrig meer,
Og aldrig er jeg eders Ven,
Jeg eder nu beleer.

* 40

5.

O JEsu, lad dit Legems Brød
Og Blode-skaal,
Mig vederqvæge til min Død,
Saa har jeg naaet mit Maal.
Findes udi mit Siunge-Koors Anden Part.
Th: Kingo.