Kingo, Thomas Er Skibet nu Og Folk i Fare sted'

Over Evangelium, Matt. 8.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor etc.

1.

ER Skibet nu
Og Folk i Fare sted',
Hvi sover Du
O JEsu? kom ihu
Du est inden Borde med!
Vaag dog og hielp, vi forgaa
Om Du saa
Vilt slumme Hielpen hen,
O vaag dog op igien!
Agt, min Siæl, hvor hand opstood
Truede dend storme-Flood,
Og paa Sorgen giorde Bood.

2.

Jeg seer vel at
Guds Kirke flyde skal
Og som forlat
Tiit frygte at hun plat
Drukne maa aff Bølgers Tal!
Dog frydes jeg og er froo,
Ved dend Troo,
At JEsus selv er traad
Udi sin Kirke-Baad!
210 Lad kun Vand og Vinde faa
Magt at bryde hart der paa,
Dend skal aldrig dog forgaa.
Th:Kingo.