Kingo, Thomas Vor Christendom en Bane er

Over Epistelen, 1. Cor. 9. og 10.
Under dend Melodie:
Mit Haab og Trøst og ald tilliid, etc.

1.

VOr Christendom en Bane er
Og Haabet er vor svøbe,
Hvor ved vi stunder med begiær
Klenodet at opløbe:
Gid at vi saa med Iver gaa
Til Maalet at optræde,
Vi kunde faa ræt fat oppaa
Det ævig Lives glæde.

2.

Vil Verdens Børn i Kampen gaa
For Seyer-Krands at stride,
Der visner dog som Græs og Straa,
Hvad bør ey vi Da lide,
Som Naade-Løn, en Krone skiøn
Fra JEsu Haand skal tage,
Der ævig skal, i Himlens Sal
Guds Ære-Blomster drage.

3.

Bort da uvißhed! Lad mig ey
I Veyret meere Figte,
Men lad mig paa mit Levnets Vey
Til Himlens Maal hensigte,
257 Tving kun mit Kiød med Kors og Nød,
O store Viingaards Hyrde,
Ind til Du mig saa Naadelig
Afløser fra min byrde.
Th:Kingo.