Kingo, Thomas Helligste Trefoldighed

1.

HElligste Trefoldighed,
Dig ald Ære være teed,
For du løste Satans Aag,
Og skrev ind i Livsens Bog
Denne /Disse } som i Pagten kom,
Og fik Daab og Christendom,
Dennis/Deris } Død du kaste om.

2.

Giør nu { Denne/ Disse } ved din Aand,
Og din mægtig Himmel-Haand,
Til din Æris reene Kar,
Og i Troens Pagt bevar,
At {Hand /Hun /De} med os alle maa
Udi Troen stadig staa,
Og en salig Ende faa.
Th: Kingo.