Kingo, Thomas Loved vær du JEsu Christ

LOved vær du JEsu Christ, At du Menn'ske vorden est, Fød aff en Jomfru reen og klar, Thi glæder sig ald Engle-skar, Kyrieleis.

[2] Gud Fader hans eenbaarne Søn, I Krybben sees som Adams Kiøn, Dend || Gud som ævig er og good Er ført udi vort Kiød og Blood, Kyrieleis.

[3] Hand som ald Verden er for eng, Har nu Mariæ skiød til seng, Et Barn hand er paa Jorden lagt, Som holder Verden op med Magt, Kyrieleis.

[4] Det ævig Lyvs gaar nu her ind, Som ræt oplyvser Siæl og sind, Om Midnat det og lyvser saa, At Lyvsens Børn vi blive maa, Kyrieleis.

[5] Gud Faders Søn i Himmels Sal, Blev Giest i denne Jammer dal, * 102 Dog giør hand os ræt visselig, Medarvinger til Himmerig, Kyrieleis.

[6] Hand kom til os paa Jorden arm, At skiule os i Naadens Barm, Og os i Himlen giøre riig, Hans hellig Engl' at være liig, Kyrieleis.

[7] Sligt har hand giort, vi kand der paa Hans store Kierlighed forstaa, Hver Christen Mund ham derfor veed Ald Lov og Priis i Ævighed, Kyrieleis.

D. Mort. Luther.