Kingo, Thomas Op Siæl, følg med

Over Evangelium, Matt. 17.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor etc.

1.

OP Siæl, følg med,
Paa Bierget JEsus er!
O far aff sted
I hans Disciplers Fied,
Holdt nu Hu og Hierte nær,
See hvor hans skikkelse sig
Himmerig
Ifører, og hvordan
Hans syvn tar Solen an!

* 227

Hvor hans Klæder Lyvset faar,
Moses og Elias gaar,
Og i Tale hos ham staar.

2.

O hør nu paa
Dend Himmel-Røst saa skiøn,
Som Gud lod gaa,
Og kaldte hannem saa
Sin dend elskelige Søn!
O JEsu, naar skal det skee
Jeg maa see
Dig paa din Æres stool,
Du Himlens Glæde-Sool?
Du Guds store Velbehag,
Und mig snart at see dend Dag,
Og mig til dend Glæde tag.
Th: Kingo.