Kingo, Thomas O Tre-Enig GUD og sand

2.

Vi sukke alle hiertelig,
Og udi Troen sige
Med Hiertens Bøn enhver for sig:
O JEsu, lad os stige
Ved Daabens Krafft i Dyder frem,
Og føer os saa ved Troen hiem
Til Ærens ævig Rige!
Th: Kingo.

Og Undertiden dette Vers.

O Tre-Enig GUD og sand,
Fader, Søn og Hellig Aand,
Som har døbt mig i dit Navn,
Hielp jeg bær mit Navn med Gavn,
Holder din Pagt Christelig,
Troer paa dig ræt hiertelig,
Vorder salig æviglig.