Kingo, Thomas Agt, Siæl, og lyd

Over Evangelium, Joh. I.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

Agt, Siæl, og lyd
Johannis Vidne paa,
Hvor JEsu Fryd
Mod Jødernes Udyd,
Paa hans Mund og Hierte laa!
Hør, hvor hand rundt siger Ney,
At hand ey
84 Dend Christus Guds Søn er,
Eliæ Navn ey bær,
Hand ey heller er Prophet,
Men en Røst, i Ørken seet,
Som har JEsu Vey beredt.

2.

O hellig Mand!
Vi ynske Lykke til
Dit Døbe-Vand,
Ved JEsu Ord og Aand,
Som os igienføde vil!
Kiender du friit, at du er
Ikke værd
Hans Skoe at løse op,
Hvad da jeg syndig Krop!
Jeg vil dog i Troen gaa,
Kysse baade støv og straa,
Paa dend Jord hvor JEsus laa.
Th. Kingo.