Kingo, Thomas O store Ting, Og Tegn som skulle skee

Over Evangelium, Luc. 21.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal etc.

1.

O store Ting
Og Tegn som skulle skee
Paa Jordens Ring,
Og Himmelen omkring,
Før det sidste Verdens Vee!
Banghed og Bevelse skal
Uden Tal,
Mißtrøste Folke-sind!
Ild, Jorden, Vand og Vind
Skal da stride hefftelig,
Himlens Kraffter røre sig,
Hielp, O JEsu, hielp da mig!

* 50

2.

Da skal mand see,
Hvor JEsus komme skal
I Skyerne,
Med Herlighed sig tee,
Blant mangfoldig Engles Tal!
Løfft derfor op Siæl og Hu,
Vær ey nu
Saa blind som altid før,
Bank snart paa Naadens Dør!
Vaag og beed med største Fliid,
Vent med ædru haab og Liid,
Paa Guds Dommedages Tiid.
Th: Kingo.