Kingo, Thomas Mine Synder ere som Sand i Strand

MIne Synder ere som Sand i Strand, Mangfoldig som Solens strimer, Gud løse mig aff Syndsens Baand, Og heldst i Dødsens Timer, Gud lad mig ey blive fortabt, Som mig har skabt, Giv mig aff Naader dine.