Kingo, Thomas JESU dine dybde Vunder

En Anden om Christi Pines og Døds
Salige Betragtelse. Under dend Melodie:
Som Hiorten med Tørst befangen, etc.

1.

JEsu dine dybe Vunder
Og din smertefulde Død
Trøster mig i alle stunder,
Udi Livs og Siæles Nød:
Falder noget Ont mig ind,
Strax Jeg tænker i mit Sind
Paa din Pine som forbyder
Mig at drive Skiempt med Lyder.

2.

Om mit Kiød og Blood vil skienke
Sig med Syndsens Lyste-skaal,
Hvad du leedst Jeg monne tænke
Og strax finder Roe og Taal;
293 Setter Satan an paa mig,
Som min Skiold Jeg viser dig,
Dine Saar og Bloode-Strømme,
Strax maa hand tilbage rømme.

3.

Om mig Verden vil forkede
Hen paa Lysters brede Plan,
Hvor der er kun syndig Glæde,
Jeg da skuer nøye an
Dine Piners Byrde svar,
Du for mig udstandet har,
Saa kand Jeg i Andagt blive,
Og hver Vellyst-Vind fordrive.

4.

Ja mod Alting som mig krenker
Giver dine Vunder Krafft,
Naar sig Hiertet i dem senker,
Finder Jeg ny Leve-safft,
Din dend Himmel-søde Død
Vender ald min Nag og Nød,
At du Salighed mig bragte,
Da du Døden for mig smagte.

5.

Jeg paa dig min Troe har grundet,
Du min eene Tilflugt sand,
Og din Død har Døden bundet,
Saa hand mig ey døde kand;
At Jeg haver Deel i dig,
Trøster, skytter, redder mig;
Og din Naade mig har givet
At staa op til Lyvs og Livet.

294

6.

Har Jeg dig udi mit Hierte,
Du ald Godheds Kilde-spring,
Jeg da finder ingen Smerte
End i Dødsens sidste sting:
Ingen Fiende skader mig
Naar Jeg skyvier mig hos dig;
Hvo med dine Saar sig dekker,
Ham til Livet du opvekker.