Kingo, Thomas Saa haver du, O gamle Simeon

En anden, under dend sam
me Melodie, om dend gamle
Simeon.

1.

SAa haver Du,
O gamle Simeon,
I Siæl og Hu
Mod Dødsens Trods og Tru
Faat det Ønskelige Mon,
At Du Guds Søn har i Arm
Og i Barm,
Og kand med Øyne see
Dend store Frelsere,
Derfor slutter Du da saa:
HErre, lad mig nu hengaa
Og i Fred min affskeed faa.

2.

Naar Jeg og skal
Min Bolig legge aff,
Og Sygdoms tal
I denne Græde-dal
Vil berede mig min Graff,
Kom JEsu da med Din Aand
Rek mig Haand,
At Jeg Dig fatte kand
I Troe og good Forstand,
Dig saa hart kand henge ved,
Til Du lader mig i Fred
Fare til Din Salighed.
Th. Kingo.