Kingo, Thomas Verkbrudne Svend, Hvor lyksom var din stand

En Anden, under samme
Melodie:
Om Høvedsmanden og dend Verkbrudne.

1.

VErkbrudne Svend,
Hvor lyksom var din stand,
Din Soteseng
Blev dig en sundheds Eng,
Ved din HErr' og Høvedsmand!
See, hvor hand ydmyg hengaar
Og bestaar
Med Troens sterke skiold,
Og giør paa Himlen vold!
JEsu Ord hand stoler paa,
Som kand Alle ting formaa,
Det er ald hans Siæls Attraa.

198

2.

Hand fik at see
Sin Troes Roos og Krafft,
Som Gud lod skee
Udi din verk og vee,
Som du piinlig haffde hafft!
Styrk og, O JEsu, min Troe,
Giv mig Roe,
Naar svaghed trykker mig,
Jeg saa kand søge dig,
At jeg og en Time maa
Til min Trøst og Lindring faa,
Liv og ævig Ære naa.
Th. Kingo.