Kingo, Thomas Vor HErres JEsu Christi Fred

VOr HErres JEsu Christi Fred Være hos os i Ævighed, Gud trøste dem alle som sorrigfuld er, Hvad heller de ere fiern eller nær, Gud bevare sin Christenhed, Og vor kiere Øffrighed, Gud give os Fred og Salighed.