Kingo, Thomas Christ stod op aff døde

CHrist stood op aff døde, Og frelste os alle aff Nøde, Thi ville vi alle være glad, Og love vor HErre i allen stad, Kyrieleis.

[6] Mariæ rette Vidnisbyrd er fast meere troligt, End alle Jødernes falske Ord og Løgn.

[7] Vi det sandelig vide, At Christ stood op aff døde, O Christe Konning, Forbarme dig over os.

CHrist stood op aff døde, Og frelste os alle aff Nøde, Thi ville vi alle være glad, Og love vor HErre i allen stad, Kyrieleis.

O Christe Konning, Forbarme dig over os, Haleluja.