Kingo, Thomas Beholdt os HErre ved dit Ord

BEholdt os HERre ved dit Ord, Styr Pafven ogsaa Tørkens Mord, Som JEsum Christ vor Frelsermand Vil styrte fra din høyre Haand.

[2] Beviis din Magt, O JEsu Christ, Som alle Herrers HErre est, Beskiem din arme Christenhed, At hun dig love maa i Fred.

[3] Du hellig Aand sand Trøstermand, Giv alt dit Folk en ræt Forstand, I sidste Nød Du staa os bj, Ledsage os paa Livsens Stj.

[4] De falskes Raad til intet giør, Vor sag Du naadig selv udfør, Styrt dennem udi Graven ned, De grave til din Christenhed.

[5] Saa faar de dog at komm' ihu, Vor Gud Du leffver vist endnu, Og hielper dine veldelig, Som sig forlade vill' paa dig.

D. Mort. Luther.