Kingo, Thomas Ah, Thomas, hvor gik du i Verden hen?

Over Evangelium, Joh. 20.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning etc.

1.

AH, Thomas, hvor
Gik du i Verden hen?
Der JEsus staar
Og blant de andre gaar,
Lyvser Fred og Fryd igien!
Vil du ey troe deres Mund,
Og dend grund
De har at bygge paa,
At selv de HErren saae!
Uden du din Finger maa
I hans saar og Side faa,
Og din Vantro styrke saa.

2.

O Naade! meer
End nogen tænke kand!
Din Ynske skeer,
Du finder og beseer
Saaren' udi Gud og Mand!
Ah, JEsu, gid Jeg maa troe,
Og mig roe
Ved det Jeg haver hørt
I Guds Ord om dig rørt!

* 532

O saa far Jeg foort og foort,
Op til Himlens Glæde-Oort,
Giennem dine Vunders Poort.
Th. Kingo.