Kingo, Thomas Vaag op og see

Over Evangelium, Mat. 23.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor etc.

1.

VAag op og see,
See til Jerusalem,
Hvad Straff og Vee

* 109

Dig skal med Tiden skee
Aff det Barn i Bethlehem!
See, hvor hans Bud er foragt,
Og dend Pagt
Hand dig i Naade vil
Saa gierne byde til!
Du udøes Propheters Blood,
For dit Hierte er begrood
Med et skamløst Overmood.

2.

O Gud og Mand,
Svøb mig udi din Barm,
Giv mig Forstand,
Jeg hos dig blive kand,
Under skyggen aff din Arm!
Breed Vingen din til mig ud,
Lad din Brud,
Hves Kiød du paa dig tog,
Ey døe i Syndsens Aag!
Lad din Naades Kluk og Kald
Til din Faarestj og Stald,
Reyse mig aff Adams Fald.
Th: Kingo.