Kingo, Thomas Mit Barn frygt dend sande GUD

MIt Barn frygt dend sande GUD, Mißbrug ey hans Navn og Bud, Helliggiør din Hviledag, Ær Forældre uden Nag, Dræb ey nogen, driv ey Hoer, Stiæl ey, vær ey falsk i ord, Sky Begiærlighed paa Jord.

[2] Jeg paa Gud vor Fader troer, Alt som skabte med sit ord, Og paa Sønnen Gud og Mand, Præst, Prophet, og Konning sand, Og paa hellig Aand vor Trøst, Som os Helliggiør fra Brøst, Reiser op til Livsens lyst.

[3] Fader Vor i Himmerig, Dit Navn helligt vorde dig, Lad dit Riige komme nær, Skee din Ville hos os her, Giv os Brød, forlad vor synd, Leed os ey i Fristeis' ind, Frels os fra dend onde Find.

[4] Fader, Søn og hellig Aand, Døbte mig med Ord og Vand, Du Treenig Gud med Navn, Hielp jeg bær mit Navn med Gavn, * 174 Holder Pagten Christelig, Troer paa dig ræt Hiertelig, Vorder salig Æviglig.

[5] Spiis min Siæl, O JEsu sød, Med dit Kiød det sande Brød, Vederqveg mig Frelser min, Med dit Blood i klaren Viin, Til min Synds Forladelse, Og din Døds Hukommelse, Dig Lov, Priis og ære skee.