Kingo, Thomas Lad andre hen i Trældom gaa

Over Epistelen, Gal. 4.
Under dend Melodie:
Maria hun er en Jomfru reen, etc.

1.

LAd andre hen i Trældom gaa,
Med Lowen sig bemøde,
Som ey har fanget smag oppaa
Dend Friheds Himmel-Grøde,
Som vi ved JEsu dyre Død
Og Pine nøed,
Hvorfor hand motte bløde.

2.

Lad Agar med sin Børne-Hok
I villig Trældom være,
Vi aldrig kand fuldtakke nok
Og give HErren Ære,
Som ved sin Søn bort fra os tog
Det Lowens Aag,
Som ey vi kunde bære.

3.

Din Kirke og Hierusalem,
Din sande Flok paa Jorden,
Som har i Himmelen sit hiem,
Hvor dend er tegnet vorden,

* 385

Dend følger JEsum i sit Ord
Og der ved groer,
Befriid fra Lowens Torden.

4.

Imidlertiid Guds Kirke maa
Tolmodeligen lide,
At hine stolte Fiender staa
Og hendes Lemmer slide
Med hug og slag, med sverd og Dolk,
Ved onde Folk,
Som mod Guds Ære stride.

5.

Dend Tiid skal komme, naar hun skal
Med Friheds Krone gange,
Og udi Himlens Glæde-Sal
En ævig Fryd erlange,
Naar at Vantroens Ißmael
Og Lowens Træl
Skal blive Dødsens Fange.
Th: Kingo.