Kingo, Thomas Viis er den Mand

Over Evangelium, Matt.7.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

VIis er dend Mand
Som ey sit Huus har sat
Paa Løbe-sand,
Og falske Flyde-Vand,
Men har Klippens Grundvold fat!
Thi naar en Storm falder ind,
Og en Vind
Med Vand-løb bruser paa,
Saa skal det dog bestaa,
Thi dets Grundvold er saa fast
At det ey i huj og hast
Bliver stødt og underkast.

2.

Saa stood vi paa
Vor Gud og Klippe satt
Dend tiid vi saae
Hvor Fienden om os laae
Trued med en Blodig Nat!
Men see hvor Bladet blev vendt!
Sverdet endt
I Fiendens Hierte-Rood,
Og farvet i hans Blood!
Gud skee Ære Tusindfold,
Som var selv vor Værn og Vold
Og sin Konges Sool og Skiold.
Th:Kingo.