Kingo, Thomas Kom hid, og see Hvordan en skioldmøe gaar

Over Evangelium, Matt. 15.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

KOm hid, og see
Hvordan en skioldmøe gaar
Udi sin Vee,
Til Verdens Frelsere,
For sin Daatters Dievle-saar!

* 328

Agt og hvordan Davids Søn
Hendes Bøn
Tre gange Affslag giør;
Dog slipper ham ey før
Hand sin Naade love maa,
Saa hun trøstet bort kand gaa
Med sin Troes Krone paa.

2.

O JEsu giv
Mig Troens faste Skiold,
Min Bistand bliv,
Om Jeg i dette Liv
Kastes hen i Satans Vold!
Slip mig da ey, søde Gud,
Hielp mig ud,
Jeg slipper aldrig dig,
Forskyd og ikke mig,
Jeg, O JEsu, holder fast,
Og paa ald din Pines Last
Har min Troes Anker kast.
Th: Kingo.

*