Kingo, Thomas Lovet vær du JEsu Christ

LOvet vær du JEsu Christ,
At du Mennisk vorden est,
Fød aff en Jomfru reen og klar,
Thi glædes alle Engle-skar, Kyrieleis.

Dette Vers siunges fra Juul og til Kyndelmisse
Trende gange, saasom det i Ritualen er beordret.

Hannem bør altiid, At vi siunge med Englene: Ære og Priis være Gud i det høyeste.

*