Kingo, Thomas Hør! Under stoor Udi vor Jule-Søn!

Over Evangelium, Luc. 2.
Under dend Melodie:
I JEsu Navn skal ald vor Gierning, etc.

1.

HØr! Under stoor
Udi vor Jule-Søn!
Hans Rygte groer,
Og Simeon hand troer,
Møder med sin hiertens Bøn!
Fald og Fordærvelse skal,
Uden Tal,
De Onde ved ham faa!
Men Fromme skulle naa
Ald Opreyßning ved hans Arm,
Sverdet giør dog Saar og harm
I hans hierte Moders Barm.

2.

Ah! at jeg saa,
I Faste, Bøn og Bood,
Med Anna maa
I HErrens Tempel gaa,
See ham i mit Kiød og Blood!
Giv mig at kysse din Mund,
Denne stund,
I Tanke, Troe og Sind,
Kom mig i Hiertet ind!

* 123

At jeg fremmes alt i dig,
Naade, Viisdom idelig
Voxe ved din Aand i mig.
Th:Kingo.